Privacy Policy

Privacy beleid Feelix.nl B.V.

Feelix verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Feelix en de aangeleverde persoonlijke informatie ten behoeve van de verkoop van de woning.

Gegevensverwerking.

Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Feelix (bijvoorbeeld door het downloaden van content), maar geen klant is. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rol in beslissingstraject etc.) om u beter te informeren over ons product en u een concreet aanbod te kunnen doen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een offerte of interessante content downloadt. In een verder stadium wordt u gevraagd aanvullende financiële informatie aan te leveren. En offline gebeurt dit via presentaties, netwerk bijeenkomsten of een telefoongesprek. Feelix kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing of vanuit openbare informatie zoals bijvoorbeeld het kadaster. Financiële data en gegevens met betrekking uw persoonlijke situatie, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. De gegevens worden gedeeld met de beleggers. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden en zullen maximaal zes maanden worden bewaard.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@Feelix.nl. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom Feelix en oplossingen voor overwaarde. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Feelix is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

E-mail.

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Feelix heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze kennis en oplossingen. Feelix maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Feelix haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of events.

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen of wilt u niet meer meedoen aan onze events? Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt, of door contact op te nemen via info@feelix.nl.

Cookie beleid.

Feelix gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd. Zie hiervoor ook ons cookie beleid.

Beveiliging.

Feelix heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en beoogd beleggers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Feelix gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Vragen over privacy beleid.

Feelix houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via info@feelix.nl. Privacy beleid Feelix.nl B.V.

Versie: 1.0 maart 2020.